Jurassic World: Fallen Kingdom vs. Toy Story 4

0 comments

0 comments

on Jun 3

Neither

on Jun 12

Jurassic World: Fallen Kingdom is better

on Jun 12

I haven't seen Toy Story 4 yet

on Tuesday

i enjoy fallen kingdom more than toy story 4

on Thursday

Fallen Kingdom wins

on Thursday

i pick Jurassic World: Fallen Kingdom

on Friday

Jurassic World: Fallen Kingdom